14:54 ICT Thứ bảy, 21/04/2018

Trang nhất » MNBC Yên Mỹ » Ngân hàng câu hỏi thi GV giỏi năm học 2012-2013

Đề thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2012-2013

Thứ năm - 18/04/2013 09:41
Đề số 1:
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian: 90 phút
Câu 1:( 2 điểm):Anh (chị) hãy nêu các h ình th ức tổ chức hoạt động giáo dục trong trường mầm non?.
Câu 2: (2 điểm) Anh (chị) hiểu thế nào là chủ đề?Nêu các cách lựa chọn chủ đề
Câu 3 (2 điểm) Anh (chị) hiểu thế nào là mạng nội dung?Cho ví dụ
Câu 4( 4 điểm) Anh (chị) xây dựng kế hoạch tuần (1 tuần) cho chủ đề"Phương tiện giao thông đường bộ"(cho trẻ 5 -6 tuổi)
 
 
 
Đáp án:
Câu 1:( 2 điểm): các h ình th ức tổ chức hoạt động giáo dục trong trường mầm non:
* Theo mục đích và nội dung GD, có các hình thức: (0.75 điểm)
- Hoạt động có chủ đích của GV
- Tổ chức lễ, hội
* Theo vị trí không gian, có các hình thức: (0.5 điểm)
-  Hoạt động trong phòng/ nhóm
-  Hoạt động ngoài trời
* Theo số lượng trẻ, có các hình thức: (0.75 điểm)
-  Hoạt động cá nhân
-  Hoạt động theo nhóm nhỏ
-  Hoạt động theo nhóm lớn
Câu 2: (2 điểm)
            *Khái niệm: (1 điểm):Chủ đề trong GDMN được hiểu là một phần nội dung kiến thức, kĩ năng cùng phản ánh một vấn đề nào đó mà trẻ có thể tìm hiểu, khám phá và học theo nhiều cách khác nhau dưới sự tổ chức, hướng dẫn của GV trong 1 khoảng thời gian thích hợp. (Chủ đề có thể rộng, có thể hẹp. Một chủ đề lớn có thể bao gồm nhiều chủ đề nhỏ.Chủ đề có thể cụ thể nhưng cũng có thể trừu tượng.)
            * các cách lựa chọn chủ đề (1 đim):
            - Cách 1: Lựa chọn chủ đề xuất phát từ trẻ.
            - Cách 2: Lựa chọn chủ đề xuất phát từ GV.
            - Cách 3: Lựa chọn chủ đề xuất phát từ những sự kiện, hiện tượng diễn ra xung quanh trẻ.
Câu 3 (2 điểm)
            Khái niệm: mạng nội dung ( 1 điểm):
Mạng nội dung chứa đựng những nội dung chính trong 5 lĩnh vực của chương trình có liên quan đến chủ đề, mà qua đó giáo viên muốn cung cấp những kiến thức, kỹ năng ,thái độ đến cho trẻ.
            * V í d ụ (1 đim)
Câu 4( 4 điểm) xây dựng kế hoạch 01 tuần cho chủ đề"Phương tiện giao thông đường bộ"(cho trẻ 5 -6 tuổi) xây  ựng đủ các hoạt động sau:
1- Đón trẻ, thể dục sáng(ghi chi tiết)    (1 đim)
2-Hoạt động học tập (đ ầy đủ các hoạt động: Toán, Văn học, Âm nhạc,Tạo hình,LQ chữ cái, Kh ám phá khoa học, Phát triển  ận động )Từ thứ 2 đến thứ 6.  (1.5 điểm)
3- Hoạt động ngoài trời (0.5 điểm)
 
4- Hoạt động góc (Góc phân vai, góc xây dựng lắp ghép, góc tạo hình-nghệ thuật, góc sách truyện, góc khám phá khoa học) (0.5 điểm)
5- Hoạt động chiều (0.5 điểm)
 
Đề số 2:
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
 
Thời gian: 90 phút
Câu 1(2 điểm): Anh(chị) hiểu thế nào là chế độ sinh hoạt trong trường mầm non?Nêu các hoạt động trong chế độ sinh hoạt hàng ngaỳ của trẻ ở trường mầm non?
Câu 2(2 điểm)Anh (chị) cho biết yêu cầu đối với việc lựa chọn chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non?
Câu 3(2 điểm)Anh (chị) nêu cấu trúc kế họach thực hiện chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non?
Câu 4 (2 điểm)Anh chị hiểu thế nào là kế họach tuần?
Câu 5(2 điểm) Anh(chị) hãy thiết kế mạng hoạt động cho chủ đề"Một số loài hoa"(thời gian 1 tuần , đối tượng 5- 6 tuổi)
 
 
Đáp án:
Câu 1:
*Chế độ sinh hoạt (1 đi ểm): Chế độ sinh hoạt là sự phân bổ thời gian và các hoạt động trong ngày một cách hợp lí ở các cơ sở giáo dục mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu về tâm lý và sinh lý của trẻ, qua đó giúp trẻ hình thành những nền nếp, thói quen tốt và thích nghi với cuộc sống ở nhà trẻ. Thời gian cho từng hoạt động có thể linh hoạt 5 - 10 phút.
            *Các hoạt động trong chế độ sinh hoạt hàng ngaỳ của trẻ ở trường mầm non: (1 điểm)
1- Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
2- Học
3-Chơi, hoạt động ở các góc
4-Chơi ngoài trời
5-Ăn  bữa chính
6-Ngủ
7-Ăn  bữa phụ
8-Chơi, hoạt động theo ý thích
9-Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
 
Câu 2 (2 điểm) yêu cầu đối với việc lựa chọn chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non:
            - Cần tính đến nhu cầu, hứng thú và những kiến thức bắt nguồn từ cuộc sống của trẻ. Cần phù hợp với nhận thức của trẻ ở từng lứa tuổi.(0.5 điểm)
            - Có thể tạo được nhiều cơ hội cho trẻ khám phá, trải nghiệm, giúp trẻ học tốt nhất.(0.5 điểm)
            - Chứa đựng những giá trị XH mà trẻ cần để sống.(0.25 điểm)
            - GV có đủ nguồn cung cấp kinh nghiệm cho trẻ.(0.25 điểm)
            - Tên chủ đề dễ hiểu, gần gũi với trẻ.(0.25 điểm)
            - Được tiến hành tối thiểu trong thời gian 1 tuần.(0.25 điểm)
Câu 3(2 điểm)Nêu cấu trúc kế họach thực hiện chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non:
A (0.5 đim)T ên: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ……………………
             Thời gian: …Tuần, từ ngày… đến ngày…
             Đối tượng trẻ : Độ tuổi…., Lớp :…
B- (1.5 đim)  I. Mục tiêu chủ đề
                                    II. Mạng ND
                                    III. Mạng hoạt động
                                    IV. KH thực hiện chủ đề
                                    K ế ho ạch Tuần…Từ ngày…đến ngày….
Câu 4 (2 điểm)Tthế nào là kế họach tuần:
            Kế hoạch tuần được xây dựng trên cơ sở bố trí các hoạt động g áo dục vào thời gian biểu hàng ngày.Trong một ngày, thông qua các hoạt động giáo dục xoay quanh chủ đề mang tính tích hợp, trẻ có c ơ hội được tr ải nghiệm với đọc thơ, kể chuyện, làm quen với toán, vẽ, nặn….hát, vui chơi….Cùng với hoạt động chăm sóc sức khoẻ v à dinh dưỡng hợp lý góp phần thực hiện mục tiêu phát triển tòan diện trẻ.
Câu 5(2 điểm)  thiết kế mạng hoạt động cho chủ đề"Một số loài hoa"(thời gian 1 tuần , đối tượng 5- 6 tuổi)
X ây d ựng theo 5 l ĩnh v ực ph át tri ển c ủa tr ẻ, x ây d ựng c ác ho ạt đ ộng phù hợp
+Phát triển thể chất: - Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ
                                                - Ph át triển vận động,
+ Phát triển nhận thức: Toán, khám phá khoa học.(liên quan đến chủ đề)
+ Phát triển ngôn ngữ: Làm quen văn học; làm quen chữ cái, trò chuyện, thảo luận….(liên quan đến chủ đề)
+ Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc, tạo hình .(liên quan đến chủ đề)
+ Phát triển tình cảm xã hội: Trò chơi đóng vai, kể về con vạt bé yêu thích….(liên quan đến chủ đề)
 
 
 
 
 
 
 
Đề số 3:
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian: 90 phút
Câu 1(2 điểm) Anh (chị) hãy nêu các hoạt dộng chăm sóc giáo dục trong truờng mầm non?
Câu 2(2 điểm) Hãy chọn đáp án đúng:
a) Bản chất của phương pháp dạy học tích cực là:
A- tăng cường tính tích cực của cô giáo
B- Phát huy tính tích cực của trẻ
C- Chuyển trọng tâm từ hoạt động của cô sang hoạt động của trẻ.
b)Phương pháp nào dưới đây phát huy mạnh hơn tính tích cực nhận thức của trẻ:
A- vấn đáp ,tìm tòi, khám phá
B- Cô biểu diẽn thí nghiệm, giải thích, minh hoạ
C- Thuyết trình, giải thích, minh hoạ.
Câu 3(3 điểm) Anh (chị) cho biết việc thực hiện chủ đề được tiến hành theo mấy giai đoạn. Đó là những giai đoạn nào?Hãy trình bày giai đoạn thực hiện chủ đề.
Câu 4 (3 điểm) xây dựng mạng hoạt động là gì?hãy lập mạng hoạt động thực hiện cho một tuần với chủ đề: "Những con vật nuôi trong gia đình"(Cho trẻ 5 -6 tuổi).
 
Đáp án:
Câu1 (2 điểm)
-các hoạt động chăm sóc, giáo dục trong trường MN
+ Hoạt động tổ chức ăn, ngủ, vệ sinh (vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường), đảm bảo sức khoẻ và an toàn.(0.75 đ)
+ Hoạt động học, hoạt động chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngày hội ngày lễ.(0.75 đ)
+ Hoạt động chăm sóc trẻ khuyết tật học hoà nhập (nếu có)(0.25 đ)
+ Hoạt động tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ học sinh..(0.25đ)
Câu 2 (2 điểm): Chọn đáp án đúng;
a) B (1 đ)
b) A (1 đ)
Câu 3: (3 điểm) Việc thực hiện chủ đề được tiến hành theo 3 giai đoạn (1điểm)
            Đó là giai đoạn:     Giai đoạn 1: Chuẩn bị
                                                Giai đoạn 2: Thực hiện chủ đề.
                                                Giai đoạn 3: Đánh giá việc thực hiện chủ đề
Trình bày giai đoạn thực hiện chủ đề: ( 2 điểm)
Giai đoạn này chia làm 3 bước: (Nêu mục đích và cách tiến hành của từng bước)
*Bước 1: Mở chủ đề
- Mục đích : Tạo sự chú ý, quan tâm và kích thích hứng thú của trẻ đối với ND chủ đề.
- cách  tiến  hành :Trò chuyện, đàm thoại với trẻ;Nêu câu hỏi về chủ đề
Tạo tình huống;Thông qua bài hát, câu đố, đồ vật minh họa.Thông báo cho gia đình về chủ đề học mới và cha mẹ được yêu cầu giúp trẻ sưu tầm những thứ có liên quan đến chủ đề.Cùng với lớp lên kế hoạch
Bước 2: Khám phá chủ đề
- Mục đích:
+ Cung cấp những KT, KN cần thiết liên quan đến chủ đề.
+ Phát triển chủ đề, duy trì tối đa hứng thú của trẻ, tạo cơ hội để trẻ ứng dụng những KT,KN trong các lĩnh vực hoạt động.
+ Tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm các cxúc khác nhau, hình thành thái độ đúng đắn đối với cuộc sống cho trẻ.
-C ách ti ến h ành:
Gv có thể tổ chức cho trẻ qua các hoạt động mang tính tích hợp, theo trình tự trong ngày hoặc ngày này sang ngày khác.
Việc khám phá chủ đề không chỉ diễn ra 1 lần,1 buổi hoặc 1 ngày mà diễn ra cả tuần, vài ba tuần.
Các thời điểm tập trung cả lớp( học tập), nhóm nhỏ.
Bước 3: Đóng chủ đề (kết thúc chủ đề)
- Mục đích : Tổng kết những gì trẻ đã khám phá, tìm hiểu về chủ đề sau 1 (t) nhất định nhằm gây ấn tượng, khắc sâu KT và tình cảm của trẻ về chủ đề.
Thời điểm kết thúc chủ đề :
   + Có 1 vài trẻ hết hứng thú, số trẻ còn lại tỏ ra không tích cực hđ.
   + GV đã đạt được mục tiêu của chương trình.
   + Nguồn để trẻ khám phá đã hết.
- C ách ti ến h ành:
Cùng trẻ trò chuyện, nhớ lại các hoạt động của tuần qua, chia sẻ những gì trẻ học được.
Cho trẻ vẽ minh họa những điều đã học được
Quay video ghi lại một hoạt động nào đó để báo hiệu cho trẻ chuẩn bị sang chủ đề mới.
Giới thiệu chủ đề mới bằng cách cất đồ dùng chủ đề cũ, báy đồ dùng chủ đề mới.
Câu4: ( 3 điểm):
            Nêu khái niệm: (1 điểm)
            X ây d ựng m ạng ho ạt động là đưa ra hàng loạt các hoạt động  giáo dục theo chương trình mà giáo viên dự kiến cho trẻ trải nghiệm hàng ngày, hàng tuần để tìm hiểu, khám phá các nội dung của chủ đề, từ đó trẻ tiếp thu được các kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ
            - lập mạng hoạt động thực hiện cho một tuần với chủ đề: "Những con vật nuôi trong gia đình"(Cho trẻ 5 -6 tuổi). (2 điểm)
+Phát triển thể chất: - Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ
                                                - Ph át triển vận động,
+ Phát triển nhận thức: Toán, khám phá khoa học.(liên quan đến chủ đề)
+ Phát triển ngôn ngữ: Làm quen văn học; làm quen chữ cái, trò chuyện, thảo luận….(liên quan đến chủ đề)
+ Phát triển thẩm mỹ: Âm nhạc, tạo hình .(liên quan đến chủ đề)
+ Phát triển tình cảm xã hội: Trò chơi đóng vai, kể về con vạt bé yêu thích….(liên quan đến chủ đề)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đề số 4:
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian: 90 phút
Câu 1(2điểm): Anh (chị) hãy nêu một số quan điểm đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục mầm non.
Câu 2 (4 điểm); Anh(chị) cho biết thế nào là tích hợp trong một hoạt động. Cho ví dụ.
Câu 3(3 điểm) Anh(chị) cho biết ý nghĩa của việc lập kế hoạch th ực hi ện chương trình giáo dục mầm non.
Câu 4( 1điểm) Theo anh(chị) khi nào thì kết thúc một chủ đề.
 
 
 
Đáp án:
Câu 1:(2 điểm) một số quan điểm đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục mầm non.
Quan đi ểm 1: Chương trình hướng đến sự phát triển toàn diện nhân cách trẻ
Quan đi ểm 2: Ch ư ơng tr ình t ạo đi ều ki ện cho tr ẻ ph át tri ển liên tục
Quan đi ểm 3: Chương trình đ ảm b ảo đ áp ứng s ự đa d ạng c ủa các vùng miền, các đối tượng trẻ
C âu 2: (4 điểm)
Khái niệm ( 1 điẻm) - Tích hợp trong 1 hoạt động là:
+ Khi tổ chức 1 hoạt động nhằm thúc đẩy 1 mặt phát triển nào đó, GV cần chú ý tác động cùng 1 lúc đến nhiều mặt phát triển khác nhau của trẻ, nhưng vẫn xác định được trọng tâm của hoạt động.
- Ví dụ 1 hoạt động tự chọn( 3 điểm): xác định nội dung tích  hợp, tích hợp phù hợp
Câu 3: ( 3 đi ểm)  Ý nghĩa của việc lập KH thực hiện CT GDMN.
.           * Đối với GV( 1 điểm)
- Giúp họ chủ động thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng bị động, tuỳ tiện trong công tác CS-GD trẻ; khắc phục được tình trạng chồng chéo, lặp lại. đứt doạn, rời rạc trong quá trình thực hiện CT GDMN…
- Giúp GV rèn luyện năng lực dự báo, năng lực tư duy khoa học, năng lực thiết kế các hoạt động và sáng tạo trong công việc.
- Giúp GV có cơ sở để tự đánh giá chất lượng tổ chức thực hiện CT và có cơ sở để đánh giá sự phát triển, sự tiến bộ của trẻ dưới tác động của CT.
            *. Đối với các nhà quản lý. ( 1 điểm)
- Giúp CBQL có sự chỉ đạo thống nhất đối với các bộ phận, các tập thể và cá nhân trong trường, thể hiện triết lí của từng trường.
- Là cơ sở để CBQL của trường tự đánh giá kết quả thực hịên CT của trường mình và cấp trên kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện CT của nhà trường.
            *Đối với trẻ MN (1 điểm)
- Giúp trẻ hình thành được những kiến thức và kĩ năng một cách có hệ thống, phát triển những năng lực chung và các kĩ năng sống cần thiết giúp trẻ phát triển toàn diện.
- Trẻ được hoạt động tích cực, đáp ứng nhu cầu và hứng thú của trẻ trong quá trình CS-GD.
Câu 4( 1 điểm)  Kết thúc chủ đề khi:
             + Có 1 vài trẻ hết hứng thú, số trẻ còn lại tỏ ra không tích cực hoạt động
              + GV đã đạt được mục tiêu của chương trình.
              + Nguồn để trẻ khám phá đã hết.
 
 
 
 
 
 
Đề số 5:
ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian: 90 phút
 
Câu1:(2 điểm) Anh(chị) hãy nêu các cách tiếp cận chương trình mầm non mới
Câu2 (3 điểm) Anh (chị) hãy trình bày giai đoạn thực hiện chủ đề?
Câu 3(2 điểm) Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN
Câu 4(2 điểm) Anh (chị) cho biết thế nào là kế hoạch năm. Nêu các bước lập kế hoạch năm.
Câu 5( 1 điểm) Anh chị hãy xây dựng mạng nội dung cho chủ đề: Những con vật xung quanh bé ( cho trẻ 4- 5tuổi).
 
Đáp án:
Câu1:(2 điểm) cách tiếp cận chương trình mầm non mới:
.           Cách tiếp cận mục tiêu (0.5 đ)
            Cách tiếp cận nội dung (0.5 đ)
             Cách tiếp cận phát triển (0.5 đ)
            Cách tiếp cận tich hợp (0.5 đ)
 
Câu2 (3 điểm) trình bày giai đoạn thực hiện chủ đề?
Giai đoạn này chia làm 3 bước: (Nêu mục đích và cách tiến hành của từng bước)
*Bước 1: Mở chủ đề ( 1 điểm)
- Mục đích : Tạo sự chú ý, quan tâm và kích thích hứng thú của trẻ đối với ND chủ đề.
- cách  tiến  hành :Trò chuyện, đàm thoại với trẻ;Nêu câu hỏi về chủ đề
Tạo tình huống;Thông qua bài hát, câu đố, đồ vật minh họa.Thông báo cho gia đình về chủ đề học mới và cha mẹ được yêu cầu giúp trẻ sưu tầm những thứ có liên quan đến chủ đề.Cùng với lớp lên kế hoạch
Bước 2: Khám phá chủ đề  ( 1 điểm)
- Mục đích:
+ Cung cấp những KT, KN cần thiết liên quan đến chủ đề.
+ Phát triển chủ đề, duy trì tối đa hứng thú của trẻ, tạo cơ hội để trẻ ứng dụng những KT,KN trong các lĩnh vực hoạt động.
+ Tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm các cxúc khác nhau, hình thành thái độ đúng đắn đối với cuộc sống cho trẻ.
-C ách ti ến h ành:
Gv có thể tổ chức cho trẻ qua các hoạt động mang tính tích hợp, theo trình tự trong ngày hoặc ngày này sang ngày khác.
Việc khám phá chủ đề không chỉ diễn ra 1 lần,1 buổi hoặc 1 ngày mà diễn ra cả tuần, vài ba tuần.
Các thời điểm tập trung cả lớp( học tập), nhóm nhỏ.
Bước 3: Đóng chủ đề (kết thúc chủ đề) (1điểm)
- Mục đích : Tổng kết những gì trẻ đã khám phá, tìm hiểu về chủ đề sau 1 (t) nhất định nhằm gây ấn tượng, khắc sâu KT và tình cảm của trẻ về chủ đề.
Thời điểm kết thúc chủ đề :
   + Có 1 vài trẻ hết hứng thú, số trẻ còn lại tỏ ra không tích cực hđ.
   + GV đã đạt được mục tiêu của chương trình.
   + Nguồn để trẻ khám phá đã hết.
- C ách ti ến h ành:
Cùng trẻ trò chuyện, nhớ lại các hoạt động của tuần qua, chia sẻ những gì trẻ học được.
Cho trẻ vẽ minh họa những điều đã học được
Quay video ghi lại một hoạt động nào đó để báo hiệu cho trẻ chuẩn bị sang chủ đề mới.
Giới thiệu chủ đề mới bằng cách cất đồ dùng chủ đề cũ, báy đồ dùng chủ đề mới.
Câu 3(2 điểm) Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN
 
- Xây dựng kế hoạch phải quán triệt mục tiêu GDMN (0.4 điểm)
- Xây dựng kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn. (0.4 điểm)
- Xây dựng kế hoạch  phải đảm bảo tính phát triển. (0.4 điểm)
- Xây dựng kế hoạch phải đảm bảo tính toàn diện. (0.4 điểm)
- Xây dựng kế hoạch đ ảm bảo tính pháp lệnh của KH. (0.4 điểm)
 Câu 4(2 điểm)
            Khái niệm kế hoạch năm (1điểm): Là bao quát chương trình giáo dục trong 1 năm học, gồm  mục tiêu, nội dung/hệ thống chủ đề trong năm học.
* các bước lập kế hoạch năm ( 1 điểm)
-Bước 1: Chuẩn bị
-Bước 2: Xác định mục tiêu cuối độ tuổi theo từng lĩnh vực hát triển (TC, NT, ngôn ngữ, TC-XH, Tmĩ)
-Bước 3: Xác định những ND chủ yếu trong từng lĩnh vực cho một độ tuổi cụ thể.
Câu 5( 1 điểm) xây dựng mạng nội dung cho chủ đề: Những con vật xung quanh bé ( cho trẻ 4- 5tuổi).
Xây dựng mạng nội dung phù hợp, xoay quanh chủ đề.

Những con vật sống trong rừng
Ví dụ:
Những con vật nuôi trong gia đình
  

 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đăng nhập

Khảo sát

Bạn là đối tượng nào trong số các đối tượng dưới đây?

Giáo viên.

Học sinh.

Phụ huynh học sinh.

Khách vãng lai.