Biện pháp dạy học tích cực môn Toán lớp 4 ở Tiểu học

Biện pháp dạy học tích cực môn Toán lớp 4 ở Tiểu học
Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích khám phá tiếp cận tốt với tri thức khoa học phát huy tính tự chủ sáng tạo của học sinh làm cơ sở cho các em có vốn kiến thức học lên lớp trên . Người giáo viên cần xác định đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm của người làm công tác ''trồng người'' nhằm đem lại hiệu quả học tập cao nhất đối với học sinh. ...

Tác giả bài viết: Đàm Thị Ngọc Lan