15:23 ICT Thứ năm, 24/05/2018

Trang nhất » TH Xương Lâm » Công khai

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011

Thứ sáu - 15/04/2011 19:05
Thực hiện công văn số 105/PGD&ĐT ngày 13/4/2011 của Phòng GD&ĐT Lạng Giang về việc kiểm tra đánh gía thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011, trường Tiểu học Xương Lâm báo cáo những nội dung cụ thể như sau:

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG LÂM

 

     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 BÁO CÁO

KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

GIÁO DỤC NĂM HỌC 2010 - 2011

  

Thực hiện công văn số 105/PGD&ĐT  ngày 13/4/2011 của Phòng GD&ĐT Lạng Giang về việc kiểm tra đánh gía thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011, trường Tiểu học Xương Lâm báo cáo những nội dung cụ thể như sau:

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

1. Thuận lợi:

-  Các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, Phòng GD-ĐT, các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học;  tập trung chỉ đạo nhà trường thực hiện và xác định các  nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cho sự nghiệp phát triển GD ở địa phương.

- Đội ngũ CBGV thực sự có tinh thần học hỏi, phấn đấu vươn lên về chuyên môn, có ý thức bồi dưỡng năng lực, phẩm chất, chính trị, nhân cách, lối sống của nhà giáo, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của ngành giáo dục và của nhà trường.

2. Khó khăn :

Dân số đông, địa bàn khá rộng, có học sinh phải đi hơn  2,5 km mới tới được trường

Nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN  nên không ít gia đình chỉ lo làm ăn phát triển kinh tế, ít quan tâm đến việc giáo dục con em mình mà cơ bản giao phó cho nhà trường.

Số học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở diện hộ nghèo là 31 em chiếm tỷ lệ 5,8% ; một số học sinh chưa chăm học, nhận thức chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Hệ thống điện lưới kém nên khi chia điện về trường không đủ tải vì vậy rất  khó khăn trong ứng dụng CNTT trong giảng dạy cũng như bộ phận văn phòng trong công việc.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO .

1. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tiến hành cho toàn thể cán bộ giáo viên học tập và nghiên cứu: Chỉ thị nhiệm vụ năm học, chủ đề năm học, các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, chỉ thị 33/2006/CT-TTg, Luật GD, điều lệ trường Tiểu học, nhấn mạnh nhiệm vụ, quyền của giáo viên và học sinh và một số văn bản chỉ đạo hướng dẫn của ngành.

2. Xây dựng các loại kế hoạch gắn liền với đặc điểm và tình hình giáo dục của địa phương  và điều kiện thực tế của nhà trường, thực hiện nghiêm túc qui chế dân chủ và công khai trong việc XD kế hoạch và tổ chức thực hiện. Nhà trường cũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu cụ thể đề ra nghị quyết từ đầu năm học, tập trung trong công tác thi đua, xây dựng qui định cụ thể của giáo viên để đánh giá thi đua một cách khách quan từ đó tạo lên phong trào thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm học.

3. Làm tốt công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức, biên chế, nhân sự và công tác tài chính trong nhà trường. Có quyết định và kế hoạch phân công nhiệm vụ cho CBGV cụ thể ngay từ đầu năm học đảm bảo phân công đúng người, đúng việc, đúng  khả năng, năng lực của cán bộ giáo viên một cách khá hợp lý và khoa học, phát huy được năng lực và sở trường của mỗi cá nhân tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Quản lý tài chính đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm xong phải đủ, đúng, kịp thời và công khai theo qui định. Các điều kiện phục vụ cho năm học mới được sửa chữa tu bổ từ đầu năm học và từng bước được nâng cấp như hệ thống màn chiếu, máy chiếu, máy tính...; tạo điều kiện cho GV ứng dụng CNTT  vào trong giảng dạy và học tập nhằm đổi mới phương pháp và nâng cao hơn chất lượng giáo dục. Các hoạt động khác trong nội dung “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tổ chức thường xuyên theo kế hoạch và trong các phong trào thi đua.

4. Phối kết hợp với lãnh đạo Phòng GD&ĐT trong việc bổ nhiệm CBQL; sàng lọc, điều động trưng tập giáo viên. Đa số giáo viên đi trưng tập đều được nhà trường và công đoàn động viên vui vẻ nhận nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức cơ bản ổn định sau khai giảng.

Công tác bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn được tổ chức thực hiện theo đúng điều lệ trường Tiểu học và hướng dẫn tạm thời số 283/PGD&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2010 của phòng GD&ĐT Lạng Giang về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong nhà trường.

5. Ngay từ đầu năm nhà trường đã lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm theo quy định của Phòng Tài chính, gửi Phòng giáo dục đúng,  đủ, kịp thời theo qui định.

6. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể và UBND xã thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn cụ thể: Nâng cao chất lượng phổ cập GD tiểu học và xây dựng trường chuẩn Quốc gia.  Củng cố duy trì thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Triển khai thực hiện thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 14/12/2009 ban hành qui định kiểm tra, công nhận PCGDTH và PCGDTH đúng độ tuổi. Duy trì đạt chuẩn phổ cập ở mức độ 2. Thực hiện ƯDCNTT nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lý số liệu về PCGDTH.  Điều tra, cập nhật, phân tích, thống kê số liệu theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Kiện toàn các loại hồ sơ phổ cập đảm bảo yêu cầu, có chất lượng.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm trong giáo dục: Cập nhật đầy đủ các phần mềm ứng dụng CNTT hỗ trợ vào công tác quản lý và dạy học của nhà trường như : PMIS, EMIS, Violet1.7, Xếp TKB,...

Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các đợt tập huấn do Phòng GD&ĐT và các đơn vị quản lý tổ chức.

Phát huy tốt kinh nghiệm của các GVdạy giỏi, chuyên môn vững, các GV dạy các CLB văn hóa, TDTT của trường và của Phòng.

Ứng dụng thường xuyên có hiệu quả CNTT trong quản lý và dạy học.

8. Hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo của nhà trường bám sát vào các hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên linh hoạt và sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Cụ thể:

- Nhà trường tiếp tục chỉ đạo và triển khai sâu rộng  cuộc vận động  “Hai không” cùng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” ngay từ  đầu năm tới toàn thể CBGV và HS, xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể. 100% CBGV và HS ký cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, phát huy được tinh thần tự giác, tự học, sáng tạo khi vận dụng các phương pháp trong dạy học. Nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện cho GV đi học nâng chuẩn.

- Tổ chức khảo sát kiến thức GV,  HS  một cách nghiêm túc.  Chỉ đạo tốt việc ra đề, chấm chữa bài cho HS  theo đúng qui định. Triển khai và thực hiện nghiêm túc thông tư 32, đảm bảo đánh giá đúng, xếp loại đúng...

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Giáo viên và học sinh thường xuyên tìm đọc những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt, học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm cụ thể. Học sinh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Đẩy mạnh phong trào tự học và sáng tạo, các CBGV tích cực tự học tin học đưa ƯDCNTT trong dạy học, sáng tạo trong việc soạn bài, vận dụng mềm dẻo linh hoạt đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.

- Xây dựng điểm mô hình lớp học thân thiện ở lớp 3A, 4A, 5A, 5B,2C, 1B; xây dựng được môi trường an toàn, xanh, sạch, đẹp, môi trường thân thiện cho HS trong học tập , lao động, vui chơi ; tổ chức cho HS tìm hiểu về di tích lịch sử ở địa phương, tìm hiểu, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức cho HS tìm hiểu, chơi các trò chơi dân gian...

  Do triển khai và tổ chức cuộc vận động và phong trào thi đua một cách khá cụ thể, chất lượng đội ngũ, chất lượng GD của HS đã được có những chuyển biến tích cực. CBGV, NV tích cực tự học, thực hiện đúng quy định của trường, qui chế c/m, không có hiện tượng vi phạm khi thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Những đ/c tiêu biểu thực hiện tốt là các đ/c Hoàng Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ong Thị Quý Nhâm,…

9.Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện xã hội  hóa giáo dục, các giải pháp thực hiện xã hội hóa giáo dục.

Trong những năm qua, nhà trường đã chủ động, tích cực tham mưu với UBND xã và các ban ngành đoàn thể địa phương, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để xây dựng cơ sở vật chất. Huy động tối đa mọi nguồn lực cho giáo dục. Trong năm học, nhà trường đã huy động XHH tổng trị giá 78 tr đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. 

10. Quản lý, chỉ đạo tốt việc xây dựng và bảo quản trang thiết bị được cấp, tự mua sắm của nhà trường.

11. Công tác thanh tra được tiến hành thường xuyên, bám sát vào kế hoạch đã duyệt với Phòng GD&ĐT, quản lý việc dạy thêm, học thêm theo đúng qui định.

12. Thực hiện tốt những nhiệm vụ do cấp trên ủy quyến và phân công như: Tổ chức thi TDTT cụm, tạo điều kiện cho CLB viết chữ đẹp của huyện hoạt động….

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Xây dựng đội ngũ.

- Tổng số CBGVNV trong nhà trường: 40 đ/c  trong đó bên chế: 39; Hợp đồng: 01 đ/c (Hành chính); BGH: 4; VH: 23)

- Tỉ lệ GV/lớp: 29/20 = 1,45 GV/lớp (Không tính NN).

- Tỉ lệ CBGV trên chuẩn: 24/40 = 60%. Trog đó ĐH: 9 đ/c; CĐ:15 đ/c.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo về số lường và chất lượng đào tạo.

- Tình hình bố trí sử dụng cơ cấu bộ môn cơ bản đủ, Tuy nhiên, một số GV dạy MT, ÂN còn phải dạy thêm Thể dục, Kĩ thuật, Đạo đức.

- Trong những năm qua không có giáo viên nào xếp loại yếu hoặc vi phạm đạo đức  nhà giáo.

- Đội ngũ giáo viên thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, bám sát truyền thụ kiến thức đảm bảo dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

- Việc sử dụng CNTT trong giảng dạy được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; đảm bảo 100% các giờ dạy có đồ dùng dạy học được sử dụng hiệu quả song do nhân viên phòng Đồ dùng không được làm đúng chuyên môn nên còn  gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai và thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động “ Hai không”, chấm trả bài và thực hiện kiểm tra nghiêm túc theo qui định đối mới kiểm tra đánh giá của Phòng GD&ĐT, gắn liền cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo”

Chi bộ liên tục  đạt trong sạch vững mạnh, mỗi năm học kết nạp được ít nhất 1 đảng viên mới, không có đảng viên không hòan thành nhiệm vụ.

2. Công tác tài chính và cơ sở vật chất.

* Kết quả xây dựng cơ sở vật chất khác:

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tích cực tham mưu với cấp trên xây dựng khu bếp ăn cho GV, HS. Trang bị máy tính, máy chiếu, máy in cho HS trị giá 76.000. 000 đ .Tuy nhiên bếp ăn trong tháng 4/2011 mới được khởi công.

* Về tài chính:

Nhà trường đã thực hiện chế độ lương, phụ cấp, đúng đủ, kịp thời với cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Thực hiện các khoản thu từ học sinh và các khoản thu khác đúng theo qui định hướng dẫn của ngành và của các cấp quản lý, không thu trái pháp luật các khoản quỹ nào. Cụ thể năm học 2010-2011 nhà trường đã tiến hành thu những loại quỹ sau:

+ Quỹ trả công trông xe đạp: 1 500đ/ 1 em / 1 tháng

+ Quỹ chữ thập đỏ: 12.000đ/ 1 GV/1 năm học; 2 000 đ/1HS/1 năm học (Theo công văn của Hội chữ thập đỏ xã)

+ Quỹ Đội : 10.000 đ / 1 đội viên / 1 năm học; 8 000đ/1 nhi đồng/ 1 năm học

IV. KẾT QUẢ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÁC NGÀNH HỌC, BẬC HỌC.

1. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục.

 Huy động  trẻ 6 tuổi ra lớp: 103+1KT = 100%

Duy trì sỹ số : Đạt 100%;  cụ thể : Đầu năm 555, tính đến tháng 3 năm 2011 là 537 giảm 18 học sinh do chuyển trường.  Không có HS bỏ học trong năm học.

- Đạt chuẩn phổ cập đúng độ tuổi:  98,9 %  

- HS hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.      

Thực hiện duy trì củng cố và nâng cao chất lượng PCGD tiểu học đúng độ tuổi, tỷ lệ người mù chữ trong độ tuổi  từ 15 đến 35 trên toàn xã là 0%

2. Chất lượng giảng dạy của giáo viên.

100% GV thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy các môn học ở tất cả các khối lớp, không cắt xén, dồn ép chương trình.

100% GV có ý thức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học;

GV có ý thức tự học tin học, ƯDCNTT trong soạn bài, dạy học; tự giác làm và sử dụng đồ dùng dạy học, thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp về phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, GV đã sử dụng 751 tiếtcó ƯDCNTT . Động viên, khuyến khích giáo viên làm mới ĐDDH trong các đợt thi đua. Từ đầu năm đến nay, GV đã làm được 835 ĐDDH.

          - Ban giám hiệu tích cực kiểm tra việc làm, sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học của GV dưới nhiều hình thức: Qua dự giờ, thăm lớp, kiểm tra hành chính ở một tiết cụ thể, kiểm tra qua hồ sơ sổ sách theo dõi mượn trả đồ dùng của phòng đồ dùng,...  Qua kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời.

Các phòng đò dùng, phòng thư viện được thường xuyên bảo quản sạch sẽ, trang thiết bị ít bị hỏng hóc. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, nội quy đầy đủ.

Tổ chức tốt các giờ thí nghiệm thực hành của mỗi bộ môn theo quy định, sử dụng hết công suất các thiết bị dạy học hiện đại để học sinh học lýthuyết có trang thiết bị thực tế giúp các em nắm vững kiến thức ngay trên lớp.

100% GV thực hiện nghiêm túc, đúng qui định về dự giờ

100% GV thực hiện nghiêm túc, đúng qui định dạy thêm,  học thêm

3. Chất lượng giáo dục toàn diện.

Chất lượng giáo dục đạo đức: Nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện tốt những nội dung giáo dục về tư tưởng, hoài bão ước mơ lòng yêu quê hương đất nước, gia đình, lòng tự hào về truyền thống cách mạng quê hương, lòng nhân ái và tinh thần thái độ học tập, tình cảm hành vi đạo đức, về chấp hành nội quy cũng như quy định của pháp luật để từ đó học sinh có nhận thức đúng, có hành động tích cực trong rèn luyện, học tập và xây dựng tập thể.

  • Các biện pháp chỉ đạo:

 Nhà trường đã duy trì nhiều biện pháp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh như có nội quy học sinh, năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng , có khẩu hiệu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học , chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm, phát huy vai trò 3 môi trường giáo dục, giáo dục lồng ghép qua các tiết dạy có nội dung phù hợp và các hoạt động ngoài gời lên lớp…

Tăng cường phối kết hợp với gia đình trong việc giáo dục học sinh thông qua sổ liên lạc . Hàng tháng tổ chức tốt các kì sinh hoạt chủ điểm do Bộ qui định. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT gắn liền với các hoạt động của địa phương tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh . Tổ chức lễ phát động, ký cam kết về ATGT và phòng trống tệ nạn xã hội.  Đầu năm học nhà trường có buổi giới thiệu truyền thống của nhà trường, truyền thống của địa phương đối với học sinh .

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, qui định mỗi giáo viên chủ nhiệm thăm gia đình phụ huynh học sinh ít nhất 2 lần/năm học. Tổ chức họp phụ huynh có hiệu quả 2 đến 3 lần/năm.

Kết quả xếp loại hạnh kiểm:

          Học kỳ I năm học 2010 - 2011: Học sinh THĐĐ: 537/537 = 100%

  Trường không có học sinh vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội.

* Chất lượng văn hoá của học sinh

BGH đánh giá việc nâng cao chất lượng GD toàn diện học sinh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do đó ngay từ đầu mỗi  năm học,  BGH và Tổ CM đều có sự bàn bạc đi đến thống nhất những nội dung và biện pháp chỉ đạo cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ năm học.

Phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc. Đặc biệt quan tâm tới chất lượng GV dạy lớp 1 và lớp 5 .

* Công tác bồi dưỡng HSG.

Nhà trường giao nhiệm vụ cho giáo viên dạy bộ môn dựa vào kết quả năm học trước và thực tế HS trong thời điểm hiện tại để tuyển chọn thành lập các CLB  từ lớp 3 đến lớp 5 tại trường.

BGH lựa chọn giáo viên có nhiều kinh nghiệm, có năng lực, có kiến thức, có phương pháp, nhiệt tình, tận tâm với nghề để bồi dưỡng học sinh.

Phân công và giao chỉ tiêu cụ thể tới từng CLB, từng giáo viên dạy các CLB.

BGH duyệt KH dạy của GV dạy các CLB

BGH thường xuyên kiểm tra hoạt động của các CLB có đánh giá rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế.

Có chế độ khen thưởng kịp thời cho  và giáo viên có học sinh đạt giải.

Tranh thủ sự quan tâm của địa phương về cơ sở vật chất, quỹ khuyến học để hỗ trợ kinh phí cho các em.

* Kết quả cụ thể:

           Năm học 2010-2011 hiện tại 31 giải cấp huyện; 4 giải cấp tỉnh. Xếp thứ nhất huyện về Văn hay chữ đẹp.

* Chất lượng GD đại trà

Ngay từ đầu các năm học BGH và Tổ chuyên môn thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về nội dung chương trình,  phương pháp giảng dạy

Mỗi giáo viên luôn tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sáng tạo trong giảng dạy giúp cho học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, từ đó xây dựng năng lực tự học, tự rèn luyện để có kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tạo cho các em niềm vui trong học tập.

Mỗi thầy cô giáo chuyển biến rõ rệt về nhận thức để đánh gía xếp loại học sinh theo yêu cầu nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất. Kiểm tra, chấm bài, chữa bài, cho điểm, xếp loại học lực nghiêm túc, công bằng, công khai.

Tổ chức dạy tin học và NN cho học sinh theo chương chình quy định lấy điểm vào môn tự chọn từ khối 3 đến khối 5, tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet vào mục đích học tập.

Tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học, khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án có ứng dụng CNTT vào giảng dạy song phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh.

Đổi mới hình thức kiểm tra kết hợp tự luận với trắc nghiệm, xây dựng ngân hàng đề kiểm tra và cải tiến việc ra đề. Chấm bài đúng quy định.

Thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả, có trách nhiệm kiểm tra vở ghi, vở bài tập và kết quả tiếp thu bài của học sinh.

Kết quả cụ thể: (Kỳ I)

 

STT

Năm học

TSHS

Học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2

2010-2011

537

195

36,3

175

32,6

163

30,4

4

0,7

 

 Nhận xét chung :

Chất lượng văn hoá của học sinh luôn đựơc giữ vững và phát triển luôn đứng trong tốp đầu của huyện cả chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn.

* Chất lượng các hoạt động giáo dục khác:

- Nhà trường đã làm tốt công tác phổ biến và giáo dục pháp luật. CBGVNV và học sinh trong nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, yêu trường và luôn phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo tốt các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống cho HS.

- Tham gia các cuộc thi do huyện đoàn và phòng GD tổ chức đạt kết quả tốt như thi vẽ tranh chúng em với môi trường, Hội khỏe phù đổng, hội thi “giai điệu tuổi hồng”…

- CBGV và các em học sinh trong nhà trường đã làm tốt công tác từ thiện nhân đạo.

4.Thực hiện đối mới chương trình giáo dục phổ thông.

Xây dựng kế hoạch đúng tiến độ và tự đánh giá có cải tiến hơn so với năm học trước, kế hoạch chỉ tiêu biện pháp được thông qua hội nghị CBCC đầu năm và bàn bạc thống nhất chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, dân chủ, công khai.

Kế hoạch được chỉ đạo đồng bộ từ nhà trường tới các tổ, chỉ đạo theo kế hoạch và được các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc.

Hoạt động đổi mới phương pháp quản lý được cải tiến thường xuyên, bàn bạc dân chủ. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong năm đã có 7 GV đạt GVDG cấp tỉnh; 20 GV đỗ vòng 1; 7 đ/c tham gia thi GVDG cấp huyện vòng 2 (thực hành). Việc đổi mới phương pháp dạy học đang tiếp tục được cải tiến và tập trung vào đổi mới PP dạy theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của HS, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm Violet 1.7 và giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn, HS yếu… từ đó theo đánh giá chất lượng ngày một nâng lên, kỹ năng vận dụng và khả năng phát triển tư duy của học sinh tốt hơn.

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN THANH TRA PHÒNG GD&ĐT  VÀ SỞ GD&ĐT THỜI GIAN TRƯỚC.

Việc khắc phục hạn chế sau thanh tra: Vận dụng ĐMPPDH, thực hiện sử dụng đồ dùng có tiến bộ, công tác vệ sinh học đường và quản lý cơ sở vật chất tốt hơn, những kiến nghị đã có chuyển biến.

Một số kiến nghị còn chuyển biến chậm: còn 2 phòng học cấp 4 chưa được nâng cấp. Chất lượng CLB toán tuổi thơ chưa thực sự vững chắc. Một số giáo viên có tuổi còn hạn chế trong việc ứng dụng CNTT vào dạy học.

VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHÍNH CHỈ ĐẠO TRONG THỜI GIAN TỚI.

Thực hiện nghiêm túc quan điểm giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức học sinh, đặc biệt quan tâm tới giáo dục pháp luật và phòng chống bạo lực học đường, thực hiện tốt ATGT.

* Biện pháp: Tập chung chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các trò chơi tập thể, tăng cường giáo dục đạo đức học sinh qua các môn học có nội dung phù hợp, tổ chức rèn kỹ năng sống cho học sinh, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giao lưu với trẻ em khuyết tật.

Duy trì tốt nền nếp dạy và học, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng CNTT vào các giờ học để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

Tăng cường bồi dưỡng các CLB văn hóa từ lớp 3 đến lớp 5, tập trung bồi dưỡng lớp 5 và ôn tập học sinh cuối năm.

Thường xuyên dự giờ thăm lớp, thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, nhắc nhở cụ thể cán bộ giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, duy trì thời khóa biểu dạy bồi dưỡng và kiểm tra kế hoạch quản lý HS ngoài giờ lên lớp.

Sử dụng có hiệu quả  phòng đồ dùng và thư viện để vận dụng có hiệu quả ứng dụng CNTT, nâng cao nhận thức, xây dựng Kế hoạch dạy ƯDCNTT cụ thể. Yêu cầu 100% giáo viên nghiêm túc học CNTT, BDKT do trường tổ chức.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra kiểm tra, quy chế dân chủ trong cơ quan.

Phân công cụ thể nhiệm vụ trong từng tuần, giám sát kiểm tra thường xuyên thực hiện bàn bạc tập thể, đầu tư trọng điểm cho trang thiết bị  phục vụ dạy học, công khai các khoản thu chi đúng nguyên tắc tài chính, tiết kiệm chống lãng phí.

Tổ chức các kỳ thi, kiểm tra đánh giá học sinh đúng quy chế và nghiêm túc.

Phối kết hợp cùng các đoàn thể trong và ngoài nhà trường thực hiện tốt phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành phát động.

*) Kiến nghị: Đề nghị phòng giáo dục cấp thêm 10 máy vi tính để nhà trường có đủ cơ sở vật chất tổ chức dạy tin học cho học sinh.

                                  Xương Lâm, ngày 12 tháng 4 năm 2011

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                        ( Đã ký)

 

                                                                 Đào Thị Thanh

 

                                                                                

 

 

                                                                                

 

                                                                                                          

Tác giả bài viết: TH Xương Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Khảo sát

Bạn là đối tượng nào trong số các đối tượng dưới đây?

Giáo viên.

Học sinh.

Phụ huynh học sinh.

Khách vãng lai.