• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang
Ngày ban hành:
16/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013

Ngày ban hành:
15/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực