• Đặng Thiều Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988118351
  • Email:
   dtquang.pgdlg@bacgiang.edu.vn
 • Lê Xuân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0965101922
  • Email:
   lxthanh.pgdlg@bacgiang.edu.vn
 • Bạch Đăng Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0336799368
  • Email:
   bachdangtruong@gmail.com
 • Vũ Hồng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0918315307
  • Email:
   vhvinh.pgdlg@bacgiang.edu.vn
 • :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang