Tuesday, 28/06/2022 - 11:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang
 • Nghiêm Xuân Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TCCB
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988160338
  • Email:
   nxgiap.pgdg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Mầm non
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974705468
  • Email:
   nththam.pgdlg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982157776
  • Email:
   nthue.pgdlg@bacgiang.edu.vn
 • Chu Bá Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989742989
  • Email:
   cbthang.pgdlg@bacgiang.edu.vn
 • Thân Văn Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - THCS
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983538932
  • Email:
   tvquyet.pgdlg@bacgiang.edu.vn