• Nghiêm Xuân Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TCCB-CNTT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988160338
  • Email:
   nxgiap.pgdg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979917468
  • Email:
   nttha.pgdlg@bacgiang.edu.vn
 • Thân Văn Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - THCS
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983538932
  • Email:
   tvquyet.pgdlg@bacgiang.edu.vn
 • :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang