• :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang
 • Quy chế hoạt động của cổng TTĐT, thư điện tử
  | Phòng GD & ĐT Lạng Giang | 208 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định kiện toàn ban biên tập cổng TTĐT
  | Phòng GD & ĐT Lạng Giang | 184 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bản cập nhật PEMIS 3.4.9
  | Phòng GD & ĐT Lạng Giang | 235 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bản cập nhật PEMIS 3.4.9