Tuesday, 28/06/2022 - 09:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang
 • Quy chế hoạt động của cổng TTĐT, thư điện tử
  | Phòng GD & ĐT Lạng Giang | 162 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định kiện toàn ban biên tập cổng TTĐT
  | Phòng GD & ĐT Lạng Giang | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bản cập nhật PEMIS 3.4.9
  | Phòng GD & ĐT Lạng Giang | 180 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bản cập nhật PEMIS 3.4.9