Tuesday, 28/06/2022 - 09:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang

Tổ chức xem băng hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021