16:49 ICT Thứ sáu, 20/01/2017

Hỗ trợ trực tuyến

 
TOI KHONG O TREN MANG
  Quan tri: Phong GD&DT

Tin tức giáo dục

Trang nhất » Nhân sự

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo và chuyên viên và Phòng GD&ĐT Lạng Giang

                   
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Cho cán bộ, công chức, nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo

 
- Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện Lạng Giang nhiệm kỳ 2011-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND huyện Lạng Giang.
-  Căn cứ Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cán bộ, công chức, nhân viên công tác tại Phòng GD&ĐT.
          Phòng GD&ĐT phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan như sau:
A. CHỈ ĐẠO CHUNG CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH
1. Đồng chí Võ Thành Công- Trưởng phòng.
- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Sở GD&ĐT về toàn bộ hoạt động của Phòng GD&ĐT Lạng Giang;
- Phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; kế hoạch, đề án, dự án phát triển giáo dục và đào tạo; cơ sở vật chất của ngành; cấp phát văn bằng; thi đua khen thưởng; công tác tài chính, chủ tài khoản của Phòng.
- Chỉ đạo trực tiếp ngành học Mầm non, hoạt động của tổ Hành chính- Tổng hợp.
- Giữ mối liên hệ công tác với Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong huyện.
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục các xã, thị trấn: Đào Mỹ, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hoà, An Hà, Quang Thịnh, Hương Lạc, Yên Mỹ, TT Vôi.
2. Đồng chí Đặng Thiều Quang - Phó Trưởng phòng
- Phụ trách phòng GD&ĐT khi được uỷ quyền.
- Chỉ đạo trực tiếp các hoạt động cấp THCS.
- Giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo các hoạt động thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin; giáo dục thường xuyên (GDTX), Trung tâm học tập cộng đồng, hướng nghiệp nghề, nghề phổ thông; Thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng; công tác tiếp dân, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phổ cập THCS và phổ cập bậc trung học; công tác học sinh, sinh viên của ngành.
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục các xã, thị trấn: Hương Sơn, thị trấn Kép, Tân Thịnh, Tiên Lục, Mỹ Hà, Tân Thanh, Tân Hưng, Xương Lâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.
3. Đồng chí Vũ Hồng Vinh - Phó Trưởng phòng
- Chỉ đạo trực tiếp các hoạt động cấp Tiểu học.
- Giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo công tác văn phòng, nội vụ của phòng GD&ĐT; công tác đoàn- đội; các phong trào thi đua của ngành; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của ngành; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp Tiểu học.
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục các xã, thị trấn: Xuân Hương, Thái Đào, Đại Lâm, Dương  Đức, Mỹ Thái, Tân Dĩnh, Phi Mô.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.
4. Đ/C Dương Thị Bài- Chủ tịch Công đoàn ngành
- Chỉ đạo công tác Công đoàn của ngành; Giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo công tác Thi đua khen thưởng, xây dựng cơ quan trường học văn hoá, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT của ngành; tham gia giải quyết chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động.
B. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHUYÊN VIÊN, NHÂN VIÊN
I. TỔ THCS
Tổ trưởng: Lê Xuân Thanh, Các tổ viên: Thân Văn Quyết, Nguyễn Công Hóa, Nghiêm Xuân Giáp, Trần Đức Trung. Nhiệm vụ từng thành viên như sau:
1 . Đ/C Lê Xuân Thanh:
a. Công việc của tổ, cấp học: Tổ trưởng tổ THCS, chịu trách nhiệm đôn đốc các hoạt động chung trong tổ THCS
b. Công việc của phòng, của ngành
- Tham mưu Lãnh đạo Phòng chỉ đạo các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng và theo dõi tổng hợp kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm, thống kê xây dựng báo cáo, kiểm tra, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cấp THCS; phổ cập THCS và phổ cập bậc trung học; trực tiếp phụ trách môn Vật Lý; phối hợp với bộ phận tổng hợp chung để xây dựng và hoàn thiện các báo cáo của ngành; các hoạt động của Trung tâm HTCĐ, GDTX của ngành; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp THCS.
-  Chủ tịch công đoàn Phòng GD&ĐT.
2. Đ/C Thân Văn Quyết
a. Công việc của tổ, cấp học
- Tổ viên tổ THCS, thực hiện các nhiệm vụ khi được Lãnh đạo phòng và tổ trưởng phân công; theo dõi công tác CSVC, SGK, trang thiết bị phục vụ dạy và học, các dự án (nếu có) của cấp THCS.
- Thư ký tổ THCS.
b. Công việc của phòng, của ngành
- Tham mưu Lãnh đạo Phòng chỉ đạo các cuộc thi chọn HSG, GVDG các cấp; công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục cấp THCS; xét, công nhận tốt nghiệp THCS; cấp phát, sửa chữa bằng tốt nghiệp THCS; tuyển sinh lớp 6, lớp 10; trực tiếp phụ trách môn Toán.
- Phối hợp với các bộ phận khác thống kê, xây dựng báo cáo về cơ sở vật chất của toàn ngành.
3. Đ/C Nghiêm Xuân Giáp
a. Công việc của tổ, cấp học: Tổ viên THCS, thực hiện các nhiệm vụ khi được Lãnh đạo phòng và tổ trưởng phân công.
b. Công việc của phòng, của ngành
- Tham mưu Lãnh đạo Phòng duy trì, cập nhật thường xuyên thông tin trên trang Web của PGD&ĐT; theo dõi phong trào: “Ứng dụng CNTT vào quản lý, dạy và học” của ngành.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức giao ban trực tuyến với cấp trên và các đơn vị trực thuộc; tham gia kiểm định chất lượng trang web của các trường; sử dụng CNTT của giáo viên, học sinh; các cuộc thi về công nghệ thông tin, sáng tạo khoa học kỹ thuật; sửa chữa bảo dưỡng máy vi tính, pho to của cơ quan.
- Trực tiếp tổng hợp các báo cáo: PMIS, VEMIS, VANPRO; thống kê, xây dựng báo cáo của ngành về học sinh, CNTT và CSVC; phối hợp thống kê, xây dựng kế hoạch, báo cáo về công tác đội ngũ, kế hoạch phát triển giáo dục- đào tạo hàng năm của ngành.
4. Đ/C Nguyễn Công Hóa
a. Công việc của tổ, cấp học: Tổ viên THCS, thực hiện các nhiệm vụ khi được Lãnh đạo phòng và tổ trưởng phân công;
b. Công việc của phòng, của ngành:
- Tham mưu Lãnh đạo Phòng theo dõi, chỉ đạo công tác: Đoàn- Đội; học sinh, sinh viên; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ATGT và phòng chống các tệ nạn xã hội, ma tuý, dịch bệnh; thể dục thể thao, văn nghệ của toàn ngành; trực tiếp phụ trách môn Thể dục.
- Phối hợp với các bộ phận tổng hợp, thống kê, xây dựng báo cáo của ngành.
5. Đ/C Trần Đức Trung
a. Công việc của tổ, cấp học: Tổ viên THCS, thực hiện các nhiệm vụ khi được Lãnh đạo phòng và tổ trưởng phân công.
b. Công việc của phòng, của ngành:
Phối hợp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan; tiếp nhận công văn đến, công văn đi; quản lý hồ sơ công việc; tiếp nhận thông tin và hồ sơ điện tử từ bộ phận một cửa của UBND huyện chuyển cho bộ phận chuyên môn giải quyết; phối hợp bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy vi tính, máy photo của cơ quan; phối hợp với bộ phận chuyên môn thống kê báo cáo khi có yêu cầu; phụ trách máy photo của cơ quan.
II. TỔ TIỂU HỌC
Tổ trưởng: Chu Bá Thắng; Tổ viên: Cao Xuân Thành. Nhiệm vụ cụ thể như sau:
1.  Đ/C Chu bá Thắng
a. Công việc của tổ, cấp học: Tổ trưởng tổ Tiểu học, chịu trách nhiệm đôn đốc các công việc chung trong tổ Tiểu học.
b. Công việc của phòng, của ngành
- Tham mưu Lãnh đạo Phòng theo dõi, chỉ đạo công tác: Kiểm tra, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thi chọn GVDG; theo dõi, tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp tiểu học.
- Tham mưu Lãnh đạo Phòng xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng của ngành; phối hợp với bộ phận hành chính- tổng hợp xây dựng và hoàn thiện các báo cáo của ngành.
2. Đ/C Cao Xuân Thành
a. Công việc của tổ, cấp học
- Tổ viên tổ TH, thực hiện các nhiệm vụ khi được Lãnh đạo phòng và tổ trưởng phân công.
- Trực tiếp chuẩn bị cơ sở vật chất, thư ký ghi chép các cuộc họp của tổ; theo dõi công tác CSVC, SGK, trang thiết bị phục vụ dạy và học, các dự án (nếu có) của cấp Tiểu học.
b. Công việc của phòng, của ngành
Tham mưu Lãnh đạo Phòng theo dõi, chỉ đạo công tác: Thi chọn HSG, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cấp Tiểu học; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; xét, công nhận hoàn thành chương trình tiểu học; tuyển sinh lớp 1; theo dõi, tổng hợp hỗ trợ SGK, đồ dùng học tập cho học sinh thuộc đối tượng chính sách.
III. TỔ MẦM NON
Tổ trưởng: Trần Thị Quý; tổ viên: Bùi Thị Quyên. Nhiệm vụ cụ thể của từng người như sau:
1. Đ/C  Trần Thị Quý
a. Công việc của tổ, cấp học: Tổ trưởng tổ Mầm non, chịu trách nhiệm đôn đốc các công việc chung trong tổ Mầm non.
b. Công việc của phòng, của ngành
- Tham mưu Lãnh đạo Phòng chỉ đạo toàn bộ các hoạt động chuyên môn của ngành học Mầm non (chuyên môn, GVDG, bồi dưỡng đội ngũ, công tác kiểm tra, kiên cố hoá trường học, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, các dự án …)
- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các cuộc vận động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm; tổng hợp, xây dựng báo cáo ngành học Mầm non. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác tổng hợp, xây dựng báo cáo của ngành.
- Phụ trách công tác nữ công, thủ quỹ của cơ quan Phòng GD&ĐT.
2. Đ/c Bùi Thị Quyên
a. Công việc của tổ, cấp học: Tổ viên tổ MN, thực hiện các nhiệm vụ khi được Lãnh đạo phòng và tổ trưởng phân công.
b. Công việc của phòng, của ngành
 Trực tiếp theo dõi, thống kê, tham mưu xây dựng báo cáo công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; công tác CSVC, SGK, trang thiết bị phục vụ dạy và học, các dự án (nếu có) của ngành học.
IV. TỔ HÀNH CHÍNH- TỔNG HỢP
Tổ trưởng: Hoàng Thị Thêu; Tổ viên: Vũ Thị Toan, Đỗ Thị Hồng Hạnh, Bùi Công Ngọc. Nhiệm vụ của các thành viên như sau:
1. Đ/C Hoàng Thị Thêu
a. Công việc của tổ
Tổ trưởng tổ Hành chính- tổng hợp, đôn đốc các thành viên trong tổ cùng thực hiện nhiệm vụ
b. Công việc của phòng, của ngành
- Kế toán phòng GD&ĐT; trực tiếp theo dõi, cung ứng, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc của cơ quan.
- Tham mưu Trưởng phòng xây dựng kế hoạch; thống kê, báo cáo về tài chính; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với CBGV và học sinh; đề xuất với Huyện uỷ, UBND huyện các giải pháp về thực hiện chế độ, chính sách đối với CBGV và học sinh trong toàn ngành; kiểm tra công tác tài chính- kế toán của các trường trực thuộc; phối hợp xây dựng báo cáo chung của ngành khi có yêu cầu.
2. Đ/C Đỗ Thị Hồng Hạnh
a. Công việc của tổ:
Tổ viên tổ Hành chính- tổng hợp, thực hiện các nhiệm vụ khi được Lãnh đạo phòng và tổ trưởng phân công
b. Công việc của phòng, của ngành
- Trực hành chính, tiếp dân, tạp vụ, vệ sinh (môi trường chung và các phòng Lãnh đạo).
- Văn thư, đánh máy, tiếp nhận công văn; quản lý sổ công văn đi và đến; nhận và gửi công văn đi, đến theo yêu cầu của các bộ phận và chuyên viên các cấp học; phối hợp thống kê, xây dựng báo cáo khi có yêu cầu.
3. Đ/C Vũ Thị Toan
a. Công việc của tổ: Tổ viên tổ Hành chính- tổng hợp, thực hiện các nhiệm vụ khi được Lãnh đạo Phòng và tổ trưởng phân công.
b. Công việc của phòng, của ngành
- Tham mưu Lãnh đạo Phòng về công tác: Tổ chức cán bộ; xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành; xây dựng kế hoạch, báo cáo về công tác đội ngũ; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiên cố hoá trường, lớp học, chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch, đề án phát triển giáo dục và đào tạo cả giai đoạn của ngành; tham mưu xây dựng báo cáo quý, 6 tháng, năm gửi Sở GD&ĐT, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các báo cáo của ngành theo yêu cầu của Trưởng phòng; tham gia các đoàn kiểm tra của ngành hoặc các cấp học; phối hợp xây dựng báo cáo của các bộ phận chuyên môn khi có yêu cầu.
- Chuẩn bị nội dung, địa điểm họp giao ban Hiệu trưởng định kỳ hàng tháng.
- Thanh tra các kỳ thi chọn HSG, GVDG cấp huyện; phối hợp với cấp THCS làm công tác chuyên môn; thư ký cơ quan phòng GD&ĐT.
4. Đ/C Bùi Công Ngọc
a. Công việc của tổ: Tổ viên tổ Hành chính- tổng hợp, thực hiện các nhiệm vụ khi được Lãnh đạo phòng và tổ trưởng phân công.
b. Công việc của phòng, của ngành
- Tham mưu Lãnh đạo Phòng theo dõi, tổng hợp, giải quyết về công tác BHXH, BHYT ngành học Mầm non; theo dõi, chỉ đạo về công tác: Pháp chế; phổ biến giáo dục pháp luật; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của toàn ngành; xây dựng các báo cáo tuần, tháng gửi Huyện uỷ và UBND huyện; phối hợp xây dựng báo cáo chung của ngành; tham gia các đoàn kiểm tra của ngành hoặc các cấp học.
- Trực tiếp xử lý các công việc của bộ phận một cửa của cơ quan Phòng GD&ĐT; phụ trách điện, nước, cơ sở vật chất của cơ quan Phòng GD&ĐT.
 
 

Đăng nhập

Tin tức tổng hợp

 • Huế lập hội đồng chọn màu sơn Đài tưởng niệm chiến...
  Thứ sáu - 20/01/2017 15:53
  Trước nhiều ý kiến trái chiều về việc trùng tu Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong, TP Huế yêu cầu các đơn vị liên quan sớm có các điều chỉnh về màu sắc cũng như họa tiết của công trình.
 • Hà Nội muốn có 'đại lộ danh vọng' bên Hồ Gươm
  Thứ sáu - 20/01/2017 15:39
  Nếu những đề xuất được người dân thông qua, khu vực quanh Hồ Gươm sẽ thay đổi diện mạo với lòng đường lát đá, vườn hoa mùa xuân, đại lộ danh vọng...
 • Sông hồ hứng rác sau Tết ông Công ông Táo
  Thứ sáu - 20/01/2017 15:08
  Túi nylon, đồ thờ cúng được người dân thả xuống sông hồ Hà Nội, buộc lực lượng thu gom rác và đội tình nguyện phải làm việc vất vả.
 • Muôn kiểu thả cá chép ngày ông Công ông Táo
  Thứ sáu - 20/01/2017 14:19
  Sau lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23/12 âm lịch, người Hà Nội lại mang cá ra sông, ao hồ phóng sinh, "tiễn ông Táo về chầu trời".
 • Sư thầy gom rác Hồ Tây ngày Táo quân chầu trời
  Thứ sáu - 20/01/2017 14:09
  Với tấm biển “Thả cá, xin đừng thả túi nylon”, sư thầy Thích Tịnh Giác chùa Phúc Sơn (Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) luôn tay gom rác làm sạch Hồ Tây ngày ông Công ông Táo chầu trời. 
 • Người Hà Nội thả cá chép bằng cần câu
  Thứ sáu - 20/01/2017 12:45
  Ngày ông Công ông Táo năm nay, người dân Hà Nội đã nghĩ ra cách dùng cần câu để thả cá. Tình trạng ném thẳng túi nylon không còn, nhưng nhiều người vẫn ném tro và đồ thờ xuống lòng sông Hồng. 
 • Đại tá Đào Vịnh Thắng: 'Cần quy định mỗi người...
  Thứ sáu - 20/01/2017 12:17
  Để giảm áp lực ùn tắc, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đề xuất quy định "mỗi công dân chỉ được sở hữu một ôtô và một biển số, nếu có nhu cầu đổi xe thì vẫn phải sử dụng biển số xe cũ".
 • Huế tái hiện Lễ dựng nêu trong cung đình triều...
  Thứ sáu - 20/01/2017 11:37
  Trong đời sống cung đình ở Huế, trước ngày Tết người xưa thường làm lễ “Thướng tiêu” tức dựng nêu để báo hiệu một năm đã qua, ngày Tết đã tới.
 • Hà Nội sẽ rét 13 độ C
  Thứ sáu - 20/01/2017 10:33
  Không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống khiến nhiệt độ Bắc Bộ sáng nay giảm thấp, có nơi chỉ 6 độ C. Ngày mai dự báo sẽ rét nhất trong đợt lạnh kéo dài ba ngày.
 • Quây vợt bắt cá phóng sinh ngày tiễn ông Táo ở Sài...
  Thứ sáu - 20/01/2017 10:18
  Sáng 20/1, nhiều người dân ở bến phà An Phú Đông (quận Gò Vấp) và chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) bức xúc khi vừa thả đàn cá chép xuống sông, một nhóm người đã dùng vợt và kích điện bắt cá.

Một số hình ảnh về GD Lạng Giang

Khảo sát

Bạn là đối tượng nào trong số các đối tượng dưới đây?

Giáo viên.

Học sinh.

Phụ huynh học sinh.

Khách vãng lai.