16:38 ICT Thứ bảy, 24/08/2019

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Công văn

Số 217/PGD&ĐT

Thứ ba - 30/08/2011 14:32
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTHCS năm học 2011-2012

Kính gửi:  Các trường THCS, PTCS trong huyện.

            Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012; căn cứ Quyết định số 2094/2011/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 5 năm 2011 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ công văn số 951/SGD&ĐT-GDTrH ngày 25/8/2011 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 của Sở GD&ĐT; trên cơ sở phát huy kết quả đạt được trong năm học 2010-2011 và căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2011-2012 như sau:

 

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Làm tốt công tác tuyển sinh, duy trì sĩ số, giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Tuyên truyền và huy động HS ra lớp đạt chỉ tiêu tuyển sinh đề ra; thực hiện đúng quy chế tuyển sinh; tiếp tục huy động và tổ chức học tập linh hoạt cho trẻ trong độ tuổi phổ cập THCS đã bỏ học đi học hết chương trình THCS. Các trường thực hiện nghiêm túc quy định một hội đồng hai nhiệm vụ.

2. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua

Triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", cuộc vận động "Hai không", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

          3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

          3.1. Tổ chức thực hiện tốt về chương trình và kế hoạch dạy học

          Bắt đầu từ năm học 2011-2012 Bộ GD-ĐT sẽ triển khai tinh giảm chương trình các môn học (trên cơ sở văn bản hướng dẫn, việc xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học được thực hiện theo hướng: giao quyền chủ động cho các nhà trường xây dựng phân phối chương trình chi tiết, thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện, đối tượng cụ thể của từng nhà trường; với nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng - thời gian kết thúc học kì và năm học - phù hợp đối tượng - đủ và tăng thời gian cho ôn tập, rèn kĩ năng, thực hành, bồi dưỡng nâng cao - tạo chuyển biến về chất lượng thông qua việc thực hiện kế hoạch dạy học.

          3.2. Thực hiện phân loại đối tượng để dạy học phân hóa

          Chỉ đạo các trường phân hóa đối tượng học sinh kết hợp với việc xây dựng phân phối chương trình dạy học phù hợp với mức độ nhận thức của từng đối tượng.    

         3.3.  Xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao

Phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện đầu tư nguồn lực vật chất, con người cho trường THCS thị trấn Vôi để phát triển thành trường THCS trọng điểm chất lượng cao; ban hành đề án trong đó xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế tuyển sinh cho trường trọng điểm chất lượng cao nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

          3.4. Tăng cường việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày

Những trường có thuận lợi về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên nhất là các trường đã đạt chuẩn quốc gia cần tổ chức tốt việc dạy 2 buổi/ngày; khuyến khích tổ chức dạy trên 6 buổi/tuần ở những trường còn khó khăn về giáo viên và cơ sở vật chất. Tập trung vào việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá giỏi và tổ chức các hoạt động giáo dục khác.

          3.5.  Chú trọng việc dạy- học chương trình các môn tự chọn

 Các trường tiếp tục thực hiện việc lựa chọn 1 trong ba môn: Tin học, Nghề phổ thông hoặc ngoại ngữ 2 để dạy môn tự chọn cho học sinh nếu có điều kiện.

Dạy- học chủ đề tự chọn bám sát hoặc nâng cao là để ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, bổ sung kiến thức nâng cao mới và rèn kĩ năng. Kế hoạch dạy chủ đề tự chọn do tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng quyết định, việc kiểm tra đánh giá thực hiện theo quy chế của Bộ GD-ĐT

          3.6. Tổ chức tốt và hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Các trường cần tổ chức tốt, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, gắn liền với phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục kĩ năng sống; Tích hợp một số nội dung các môn học vào các hoạt động giáo dục, coi trọng quá trình tự giáo dục; thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

          3.7. Tiếp tục tổ chức tốt dạy nghề phổ thông, tăng cường quản lí thực hiện chương trình và chất lượng dạy nghề phổ thông

          Tiếp tục tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 8. Tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế địa phương, các trường có thể lựa chọn loại nghề và hình thức dạy sao cho phù hợp, đúng quy định.

          3.8. Xây dựng kế họach và triển khai đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" theo quyết định của Thủ tướng chính phủ số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008, tập trung vào môn tiếng Anh.

          Các trường chú trọng bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ (khuyến khích GV tự học lấy chứng chỉ TOEFL tối thiểu 525 điểm, IELTS tối thiểu 5.5 hoặc các chứng chỉ được công nhận tương đương khác đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4); Tích cực trong xây dựng môi trường học tiếng Anh trong nhà trường; Đặt ra yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc rèn cho học sinh kỹ năng nghe, nói, …

          3.9.  Đổi mới quản lí chuyên môn

          Tiếp tục phong trào mỗi cán bộ, giáo viên có ít nhất một đổi mới trong năm học, tích cực tham gia hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học,  sáng tạo kĩ thuật, thiết kế bài giảng E-Learning…

          Duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng các hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm, cụm trường theo hướng: chuyên đề, thực hiện giảm tải, dạy mẫu, dạy thể nghiệm, tích cực dự giờ rút kinh nghiệm trao đổi chuyên môn, phương pháp, giải quyết những nội dung vấn đề trọng tâm và khó của chương trình. Củng cố nâng cao chất lượng nội dung của việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong các nhà trường, khắc phục tính hành chính trong sinh hoạt chuyên môn.

Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; Cá trường chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, tích cực mời các chuyên gia về giảng cho giáo viên theo các chuyên đề, đồng thời coi trọng hình thức bồi dưỡng tại chỗ.

Phòng GD&ĐT cùng các trường tích cực đổi  mới công tác kiểm tra chuyên môn theo hướng giảm các hình thức kiểm tra hành chính sang tập trung kiểm tra chất lượng bài soạn, chất lượng giờ lên lớp, hiệu quả các giờ học,…

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường.

          3.10. Đẩy mạnh việc sử dụng các phương pháp, công cụ, kỹ thuật dạy học hiện đại, hiệu quả.

          Thông qua chương trình bồi dưỡng thường xuyên và các tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, các trường cần tăng cường sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tiên tiến một các có chọn lọc,  phù hợp với đối tượng nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tư duy của học sinh.

          Tiếp tục sử dụng các phần mềm, các phương tiện dạy học hiện đại phù hợp với đặc trưng bộ môn, với kiểu bài lên lớp.

          Tất cả các trường đều triển khai hướng dẫn học sinh sử dụng Bản đồ Tư duy như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học tập; tập trung sử dụng BĐTD để hệ thống hóa kiến thức, ôn tập bài cũ, khuyến khích học sinh Khá – Giỏi sử dụng BĐTD để nghiên cứu bài mới, phát hiện vấn đề.

          3.11. Duy trì và phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán

Thành lập Hội đồng các bộ môn trong phạm vi huyện, xây dựng quy chế hoạt động, tham mưu về chế độ chính sách; là nòng cốt trong các hoạt động chuyên môn (Đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá và tham gia chỉ đạo chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, chủ trì các chuyên đề, chủ đạo nội dung sinh hoạt chuyên môn cụm, trường…)

          3.12. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, chỉ đạo chuyên môn hướng xuống cơ sở

Phòng GD&ĐT tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các trường, nhất là đối với những trường khó khăn và chất lượng thấp; phối hợp giữa các hình thức kiểm tra báo trước và kiểm tra đột xuất; đi sâu vào kiểm tra các hoạt động dạy học, sử dụng trang thiết bị dạy học, hiệu quả các lên lớp,…

          4. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá

          Thực hiện đúng, đủ việc kiểm tra theo quy định, thực hiện chặt chẽ các khâu của quả trình kiểm tra đánh giá, chống bệnh thành tích và kiểm soát được chất lượng thực, thông qua kiểm tra đánh giá có được giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng. Khuyến khích kiểm tra theo đối tượng, kết hợp hợp lí các hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, ra đề kiểm tra theo hướng mở, coi trọng đánh giá năng lực vận dụng.

          Thực hiện đánh giá bằng nhận xét đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục. Đối với môn GDCD đánh giá bằng cho điểm về kiến thức kĩ năng kết hợp với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi, đạo đức, lối sống của học sinh.

          Tăng số lượng các môn thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 (Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Toán, Lí, Hóa, Sinh vật); Tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện với các khối lớp từ 6 đến 9 (có hướng dẫn cụ thể sau).

5. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2011-2015; đề xuất lãnh đạo địa phương dành quỹ đất cho trường học theo hướng xây dựng trường học chuẩn quốc gia và dạy học 2 buổi trên ngày; tham mưu, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, thư viện điện tử, công trình vệ sinh...theo đúng quy định tại Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT về ban hành quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; cải tạo cảnh quan các nhà trường theo đúng tiêu chuẩn xanh- sạch - đẹp.

Các trường quan tâm, chủ động và tích cực hoàn thiện hồ sơ trình Sở TN&MT đề thực hiện bằng được có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm học này.         

Tổ chức tốt phong trào tự làm đồ dùng dạy học; ưu tiên hiện đại hóa thiết bị dạy học, nhất là thiết bị dạy Tin học, Ngoại ngữ; đầu tư mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng thí nghiệm, đặc biệt cần có kế hoạch mua bổ sung, thay thế những hóa chất  đã hết hoặc hết hạn sử dụng.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

Tổ chức, triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS, THPT theo thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi năm giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết gồm tự học 30 tiết, tập trung 90 tiết (Bằng nhiều hình thức bồi dưỡng như: Sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cụm chuyên môn…). Kết hợp phương thức bồi dưỡng chuyên gia và coi trọng bồi dưỡng thường xuyên tại chỗ.

Thực hiện việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên nghiêm túc đúng quy định.

Rà soát chất lượng giáo viên, có kế hoạch bồi dưỡng và kiểm tra thường xuyên với những giáo viên chưa đạt yêu cầu.

Tạo điều kiện thuận lợi  cho CBGV đi học trên chuẩn.

Tổ chức tốt Hội thi GVDG cấp trường, cấp huyện nhằm tạo động lực cho đội ngũ giáo viên không ngừng học hỏi nâng cao trình  độ tay nghề, chọn lựa giáo viên để thành lập đội tuyển tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh năm học 2013-2014.

7. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học

Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet, video, website, đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khóa biểu, quản lý thư viện trường học,…

8. Thực hiện Kiểm định chất lượng đối với các Cơ sở giáo dục

Tiếp tục chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục; cập nhật, hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá, lập tờ trình đề nghị Sở GD-ĐT về đánh giá ngoài. Riêng trường THCS TT Vôi hoàn thiện thật tốt hồ sơ và các điều kiện khác để được công nhận cấp độ 3 vào tháng 12 năm 2011.

9. Thực hiện tốt "3 công khai", công khai theo quy định tại thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

Các trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công khai theo các quy định tại thông tư 09/2009/TT-BGDĐT. Việc công khai phải hướng tới và đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của phụ huynh học sinh và mọi người dân, thuận lợi cho mọi người trong xã hội tìm hiểu các thông tin công khai, tránh hiện tượng công khai hình thức.

10. Chuẩn bị tốt về lực lượng, chuyên môn, điều kiện để tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt kết quả cao tổ chức vào tháng 10/2011

Năm học 2011-2012 diễn ra HKPĐ tỉnh Bắc Giang lần Thứ VIII và tham gia HKPĐ toàn quốc tại Cần Thơ với 20 môn.

          Phòng GD-ĐT ban hành kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện với 13 môn thi đấu, tổ chức làm 2 vòng: vòng cụm và vòng chung kết tại huyện. Khuyến khích các trường đăng cai đặt cụm bằng hình thức cộng điểm thi đua. Các môn cụ thể:

1.Đá cầu TH, THCS (nam, nữ).

2.Cầu lông THCS(nam, nữ).

3. Bóng bàn TH,THCS (nam, nữ).

4. Bóng đá nam (TH, THCS).

5. Bóng chuyền THCS (nam, nữ).

6. Bóng rổ THCS (nam, nữ).

7. Cờ vua  TH, THCS (nam, nữ).

8. Điền kinh TH, THCS (nam, nữ).

9. Vật tự do THCS (nam).

10. Võ Vovinam THCS (nam, nữ).

11.Thể dục Aerobic TH, THCS (nam, nữ).

12. Bơi lội TH, THCS (nam, nữ).

13. Đẩy gậy THCS (nam, nữ).  

           Thời gian dự kiến thi cấp huyện trong tháng 9, 10, 11 vì vậy đề nghị các trường TH, THCS, PTCS trên địa bàn huyện tổ chức tốt việc tập luyện và tuyển chọn VĐV tham gia thi đấu cấp cụm, cấp huyện, để chuẩn bị đội tuyển của huyện thi đấu cấp tỉnh và toàn quốc. PGD sẽ tổ chức tập huấn cho giáo viên TDTT cốt cán các trường để chuẩn bị cho HKPĐ cấp huyện (điều lệ và hình thức tổ chức sẽ có công văn hướng dẫn sau).


II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6

2. Giảm tỷ lệ bỏ học trong 9 tháng xuống còn 0,25%, trong 12 tháng là 0,6 %

3. 100% CBGV, học sinh thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Mỗi thầy cô giáo thực sự trở thành tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.

4. Mỗi thầy cô giáo đề xuất và thực hiện có hiệu quả một sáng tạo trong quản lý hoặc dạy học.

5. Phấn đấu có 10 trường THCS đạt xuất sắc, 12 trường đạt loại tốt trong phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

6. 100% các đơn vị trường học không có học sinh vi phạm pháp luật; không mắc các tệ nạn xã hội; không có học sinh nghiện hút, hít, tiêm trích ma túy; không hút thuốc lá, uống rượu bia.

7. 100% các đơn vị trường học không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, xâm phạm nhân phẩm, danh dự học sinh.

8. 45% số học sinh được học Tin học.

9. 90% số học sinh lớp 8 được học nghề phổ thông.

10. Học sinh xếp loại Học lực Giỏi đạt tỷ lệ 11 %, Khá 41%, TB 42 %, Yếu kém =<6%.

11. Học sinh xếp loại Hạnh kiểm Tốt đạt tỷ lệ >=56,5 %, Khá >=38%, Yếu =<0,2%.

12. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 97%, trong đó tốt nghiệp Khá, Giỏi đạt 30%.

13. Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh xếp thứ 3 trở lên trong toàn tỉnh.

14. Thi giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán qua mạng internet, thi làm và sử dụng thiết bị thí nghiệm đứng thứ 3 toàn tỉnh.

15.Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT xếp thứ 3 trở lên trong toàn tỉnh.

16. Mỗi trường có ít nhất một giải pháp hay mô hình sáng tạo của học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 8, năm 2012 của tỉnh tổ chức.

17. 100% các trường có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ.

18. Phấn đấu có 1 trường có thư viện điện tử.

19. 80% số trường có phòng thực hành, phòng học bộ môn.

20. Mỗi giáo viên tự làm ít nhất 1 đồ dùng dạy học có giá trị sử dụng thiết thực, lâu dài.

21. 100% CBQL có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính vào họp trực tuyến, khai tháng thông tin từ thư điện tử và website.

22. Phấn đấu: 90% giáo viên biết sử dụng máy vi tính vào soạn giảng bằng phần mềm power point, 50% biết sử dụng phần mềm Violet, 25 % biết thiết kế bài giảng Elearning. Tỷ lệ giờ dạy có ứng dụng CNTT đạt 20%.

23. Duy trì vững chắc chất lượng phổ cập THCS.

24. 100% các đơn vị trường học thực hiện tự đánh giá, 3 đơn vị được Sở GD&ĐT đánh giá ngoài, trong đó trường THCS thị trấn Vôi phấn đấu đạt cấp độ 3.

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Một số hình ảnh về GD Lạng Giang

Khảo sát

Bạn là đối tượng nào trong số các đối tượng dưới đây?

Giáo viên.

Học sinh.

Phụ huynh học sinh.

Khách vãng lai.

Tin tức cập nhật

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trong huyện
Phòng GD&ĐT tổ chức thành công Hội thi " Tài năng của cô và trẻ"
Phòng GD&ĐT tổ chức thành công Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp huyện
Ngày hội trải nghiệm và giao lưu Tiếng Anh Trường THCS TT Vôi
Danh sách giáo viên đươc xét chọn hợp đòng giáo viên mầm non năm 2018
Thông báo kết quả xét chọn và dự kiến danh sách thí sinh được chọn hợp đòng giáo viên mầm non năm 2018
Môt số hình ảnh Lễ khai giảng của ngành giáo dục huyện Lạng Giang
Kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập huyện Lạng Giang năm 2018
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Lạng Giang năm 2018
Phòng GD&ĐT tổ chức gặp mặt 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Trường tiểu Đại Lâm tổ chức vui hội trăng rằm cho các em học sinh
Thông báo danh sách giáo viên được xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017
Một số hình ảnh khai giảng năm học mới
Thông báo kết quả xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017
Ngành giáo dục Lạng Giang tổng kết năm học 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
Kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập năm 2017
Một số hình ảnh tại Hội nghị tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi năm học 2016-2017
Một số hình ảnh giải bóng đá tranh cúp Vũ Thịnh Plaza
Giao lưu tiếng Anh dành cho học sinh THCS năm học 2016-2017
Phòng GD&ĐT Lạng Giang tổ chức thành công Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" cấp huyện.