Bộ luật hình sự sửa đổi (Dự thảo)

Bộ luật hình sự sửa đổi (Dự thảo)
Đề nghị các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT nghiên cứu và đóng góp ý kiến về Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015
                                                        

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT