Hướng dẫn sử dụng Flashpaper2.0

Internet

Internet

Phần mềm giúp bạn có thể chuyển những biểu thống kê trên excel, word ... ( thời khóa biểu, bảng điểm, các biểu công khai, danh sách học sinh ...) thành file flash có thể xem trực tiếp mà không cần tải về.

Đây là một ví dụ minh họa

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT