Hoạt động thi đấu kéo co chào mừng ngày 20/11/2015 tại THCS Tiên Lục

Hoạt động thi đấu kéo co chào mừng ngày 20/11/2015 tại THCS Tiên Lục
Nằm trong hoạt động chào mừng ngày 20/11. Liên đội trường THCS Tiên Lục tổ chức thi đấu kéo co cho các lớp khối 6,7. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động.


      

Nguồn tin: THCS Tiên Lục